Противно на общоприетото схващане, двата витамина не помагат при предотвратяването на настинка. Учени от Нова Зеландия са провели продължителни експерименти, за да докажат, че приемането на витамин D не оказва влияние върху настинките.

Едната от двете контролни групи в експеримента е приемала таблетки с витамина, а другата - не. Учените са установили, че няма разлика между честотата на разболяване в двете групи, тоест витамин D не намалява рисковете от настиване и грипни състояния. Подобна е ситуацията и с витамин C, който не оказва влияние върху тези рискове, макар да е известен като панацея. Това погрешно вярване дължим на Линус Полинг, който още през 70-те е твърдял, че витаминът не просто предотвратява настинки, но и лекува редица заболявания, включително рак. Въпреки че това е грешно, той наистина помага за по-бързото оздравяване, макар разликата в периода на възстановяване да е около половин ден, спрямо случаите, в които болните не приемат витаминозни добавки.