Английски учени разработиха средство, което превръща дрехите в миниатюрна пречиствателна станция за околния въздух. Течното вещество CatClo (Catalytic Clothing, "дреха катализатор"), съдържа наночастици от титанов диоксид (TiO2), който при излагане на светлина ускорява по-нататъшното окисление на азотните оксиди - едни от неприятните замърсители на въздуха. Образуващите се молекули HNO3 се натрупват на повърхността на катализатора, но може лесно да се отмият с вода при изпиране - те са безвредни и нямат нито цвят нито мирис.
Според авторите на проекта, активното вещество на CatClo само по себе си също е съвършено незабележимо и безопасно по време на носене, а тъй като частиците TiO2 се прикрепят към нишките на тъканите изключително здраво, то е достатъчно дрехите да бъдат обработени само веднъж. При достатъчно осветление те ще премахват от въздуха средно по 5 грама оксиди на ден. Това е доста голямо количество, в случай че тези дрехи станат масово явление те са способни съществено да допринесат за подобряване качеството на въздуха.

Професор Тони Райън - под чието ръководство е създаден CatClo вече води активни преговори с производители, които биха могли да изведат продукта на масовият пазар. В края на краищата, ползата от него е очевидна, а единствената обработка, необходима на дрехите или предметите за да се превърнат в мини пречиствателни станции според професор Райън би струвала всичко на всичко 16 американски цента.